DU MÅSTE LÄS FÖLJANDE FÖR ATT KÖPA NYE COUNTDOWN PRODUCTS.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE SKRÄDDAD AUDIO OCH VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 timmar om dagen till och med januari 2, 2019.

LÄS LÄS DETTA AVTAL NÅGONSAMT FÖR ATT ANVÄNDA CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION. Genom att registrera dig, beställa online eller via telefon, använda eller på annat sätt tillträde till den kreativa ljud- / videoproduktionen eller någon komponent därav, på något sätt, bekräftar du att du har läst och undertecknat detta avtal, medgivande att bli en part till DETTA AVTAL OCH SAMARBETA ATT BUNDAS AV OCH FÖLJER DE VILLKOR OCH VILLKOR HÄR. DENNA CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION erbjuds och görs tillgänglig endast för professionella radiosändare, diskspetsar, konsulter, etiketter, hotell, nattklubbar, barer, restauranger, proffs och andra liknande yrkespersoner och / eller enheter. OM DU INGÅNGAR OCH INTE ANTALAR OCH ANTALAR ALLA VILLKOR OCH VILLKOR FÖR DETTA AVTAL, AVSLUTA REGISTRERINGS- / BESTÄLLNINGSPROCESSEN OCH INTE ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN, KREATIV AUDIO- / VIDEOPRODUKTION ELLER NÅGON MUSIK, TEXT ELLER ÖVRIGT MATERIAL TILLGÄNGLIGT GENOM CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION IN ANY MANNER.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

DU BEGRÄNSES STRATENTT ATT DELA ELLER UPLOADA NÅGOT OCH ALLA TILLGÅNGAR SOM PRODUKTERAS AV KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. PÅ YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM eller NÅGRA ANDRA DELAR WEBBPLATSER OCH FTP-OMRÅDEN, OM DU INTE HAR EXPRESS SKRIFTLIG DOKUMENTATION FRÅN VÅRA LICENSERINGSAVDELNING.

Alla videor har blivit vattenmärkta för att identifiera alla överträdelser. Alla överträdelser kommer att följas och kommer att bli svartlista och förbjudna från framtida köp.

Användningsregler:

  • Denna Creative Audio / Video Production tillhandahålls till dig som slutanvändare och bör därför inte reproduceras, modifieras, anpassas, överföras, säljas, hyras, hyras, licenseras, överföras, distribueras eller på annat sätt ges ut till tredje part eller ändras på något sätt.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Denna Creative Audio / Video Production är ett sätt att ta emot innehåll som levereras av företaget och kräver att ett enskilt konto skapas och godkänns av företaget för att kunna prenumerera på tjänsten. Varje konto är tillåtet att endast användas av den person som har skapat kontot. Under inga omständigheter ska ett konto delas eller användas av mer än en användare och sådan åtgärd ska anses vara grund för invalidering av kontot, uppsägning av kontot eller annan straffåtgärd. Detta inkluderar att göra ditt individuella konto-ID tillgängligt för någon annan person / enhet.
  • Du bekräftar att företaget behåller exklusiv kontroll över Creative Audio / Video Production och alla immateriella rättigheter som hör samman med det. Genom att prenumerera på innehållsleveransservice som erbjuds genom Creative Audio / Video Production, blir du inte ägare av den. Med undantag för vad som uttryckligen anges här, får du inte rättigheter eller licenser till patent, upphovsrätt, affärshemligheter eller varumärken med avseende på Creative Audio / Video Production eller dess innehåll. Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas härunder. Creative Audio / Video Production innehåller proprietär och konfidentiell information som skyddas av upphovsrättslagar och internationella bestämmelser.
  • Du samtycker till att inte ta bort, från några kopior av Creative Audio / Video Production, upphovsrätts- och / eller andra varumärkesrättigheter som visas på Creative Audio / Video Production som ursprungligen tillhandahållits av Company.
  • Du samtycker till att inte dekompilera, demontera, dekryptera, översätta, redigera, skapa avledande verk från, extrahera eller omvända eller vidarebefordra Creative Audio / Video Production, eller försöka, eller hjälpa andra att göra något av ovanstående.
  • Du samtycker till att inte reproducera, distribuera, sprida, sälja, göra tillgängliga för tredje part eller sända denna Creative Audio / Video Production till någon eller utnyttja Creative Audio / Video Production för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål utan det uttryckliga skriftliga medgivandet av bolaget. En sådan otillåtet distributiv åtgärd utgör en överträdelse av federal upphovsrättslagstiftning enligt 17 USC Section 106, för vilken du kan anses ansvarig för uppsåtligt olagligt beteende, bestraffad med böter på upp till ett hundra femtio tusen dollar ($ 150,000) per kränkande handling.
  • Innehållet som levereras via Creative Audio / Video Production är tredje parts egendom som innehar äganderätt över det och har licensierat det till företaget. Innehållet är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehåll som mottas från företaget kan visas, användas och spelas endast av abonnenten till vilken innehållet är tillgängligt och endast för ändamål inom ramen för detta avtal.
  • Du samtycker till att inte använda innehållet på ett sätt som skulle strida mot upphovsrätten eller annat exklusivt skydd som erbjuds arbetet och bekräfta att eventuell kränkande användning kommer att upphöra med din integritetsrätt enligt detta avtal och kan också leda till personligt juridiskt ansvar enligt staten eller federal lag. Federal lagstiftning ger allvarliga civila och straffrättsliga påföljder för obehörig reproduktion, distribution, uthyrning eller digital överföring av upphovsrättsskyddat ljudinspelningar och / eller andra skyddade verk under 17 USC Sections 501, 506. Att göra obehöriga kopior av upphovsrättsskyddade verk utgör stavning, för vilken du kan hållas ansvarig för tusentals dollar i skadestånd. Att göra något av innehållet tillgängligt på något Peer to Peer-nätverk (P2P) eller något annat sätt att tillåta obehörig uppladdning av skyddade eller skyddbara verk utgör också upphovsrättsintrång. Detta avtal utgör ett meddelande om upphovsrättsskydd för innehållet som levereras via Creative Audio / Video Production, och olaglig användning kan resultera i en upptäckt av uppsåtlig upphovsrättsintrång i en federal domstol bestraffad med böter upp till ett hundra femtio tusen ($ 150,000) dollar per kränkande handling eller annat allvarligt civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.
  • Du förstår att allt innehåll är vattenmärkt med ett personligt ID som är spårbart för dig och att du kommer att ansvara för eventuell kopiering eller olaglig omfördelning av Creative Audio / Video Production eller innehållet helt eller delvis i enlighet med ovanstående.

Termin. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Garantifriskrivning. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Ansvarsbegränsning. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska varken företaget, dess licensgivare, leverantörer, samarbetspartners, samarbetspartners eller tredjepartsleverantörer vara ansvariga för dig eller någon tredje part för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, exemplifierande, straffande eller följaktliga skador eller någon annan form av skada på något sätt som härrör från eller i samband med detta avtal eller din användning av Creative Audio / Video Production, oavsett handlingsform eller grunden för fordran eller om företaget har varit eller ej underrättas om möjligheten för sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador. Följaktligen kan några av ovanstående begränsningar och uteslutningar inte gälla dig.

Användning av information. Du beviljar härmed bolaget tillstånd att använda all information som härrör från din användning av Creative Audio / Video Production eller annan information som anmälts till Företaget på något sätt som Company väljer, för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Förändringar. Företaget förbehåller sig rätten när som helst att ändra detta avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Creative Audio / Video Production. Sådana ändringar och tilläggsvillkor kommer att träda i kraft omedelbart och införlivas i detta avtal. Din fortsatta användning av Creative Audio / Video Production anses vara godkännande av det.

Ersättning. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Val av lag och samtycke till jurisdiktion. Detta avtal regleras av staten Ohio, USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter. och du samtycker härmed till exklusiv behörighet och plats i federala och statliga domstolar i Clermont County, Ohio, USA med avseende på alla tvister som härrör från eller relaterar till Creative Audio / Video Production. Dessutom samtycker du härmed till exklusiv behörighet och plats i sådana domstolar för eventuella åtgärder som du påbörjar mot oss (eller våra dotterbolag).

Hela avtalet. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

Alla beställda beställningar måste göras senast lördag, december 27, 2018 AT NOON, EST för att garantera leverans utan tid.

Alla beställningar efter den här tidsfristen kommer att resultera i ett RUSH FEE plus eventuella fördröjda FedEx-avgifter.

ALLA FÖRSÄLJNINGAR ÄR ENDAST! Inga återbetalningar kommer att ges. INGA UNDANTAG.

Om du har några frågor eller behöver support: vänligen maila support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Tack! Gott nytt år!

*** Rabattpris ***

Vänligen ta en video din NYE Countdown LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Ladda upp det här: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!